KIEN

Yellow Communications heeft KIEN geholpen bij het communiceren van de belangrijke kansen die e-installateurs hebben op het gebied van duurzaamheid, zorg en vergrijzing. We hebben ervoor gezorgd dat het brede, visionaire verhaal van KIEN op alle niveaus consequent en in begrijpelijke taal werd verteld.

Yellow bepaalt duidelijke strategie

 “De samenwerking met Yellow Communications beviel ons erg goed. Wat wij vooral prettig vonden, is dat Yellow adviseert door eerst duidelijk een strategie te bepalen. Deze strategie is in nauwe samenwerking met ons team bepaald. De confrontatie werd daarbij niet geschuwd en dat waarderen wij wel. Hierna kom je in het proces van Yellow met de bijbehorende communicatie en dat doen ze gewoon goed!”

Adrie van Duijne, directeur Stichting KIEN

 

 

Naamsbekendheid KIEN

Het besef dat elektrotechniek een cruciale rol speelt in onze samenleving is sterk vergroot. Yellow heeft KIEN geholpen dit te bereiken via content creatie, content sharing, social media en marketingtools. Elektrotechniek krijgt nu een steeds prominentere rol in de algemene en verticale media. Het partnernetwerk groeit en de e-installateur weet de weg naar KIEN steeds beter te vinden. De naamsbekendheid van KIEN is sinds de oprichting in 2011 aanzienlijk toegenomen.

Een brief aan minister Schippers en staatssecretaris Blok heeft geleid tot de uitnodiging aan KIEN om deel te nemen aan het aanjaagteam Langer Zelfstandig Thuis Wonen. Yellow bood vervolgens ondersteuning bij de inhoudelijke voorbereiding van dit aanjaagteam. Inmiddels is KIEN een gewaardeerde kennispartner bij de ontwikkeling van het overheidsbeleid rondom dit thema.

KIEN events

Yellow organiseerde diverse events voor KIEN, waaronder de jaarlijkse congressen. Hierbij verzorgde Yellow de volledige inhoudelijke en operationele opzet, de communicatie, de logistiek en de uitvoering van het evenement. Tijdens de evenementen werd de missie, visie en toegevoegde waarde van KIEN sterk benadrukt en werd er draagvlak gecreëerd voor de toekomstige rol van elektrotechniek in onze samenleving. Benieuwd hoe we dit aangepakt hebben? Bekijk hier hoe we dit in 2016 deden!

Over KIEN

Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) is in 2011 opgericht om innovatie in de elektrotechniek te stimuleren. KIEN is een knooppunt waar kennis, ervaring en onderzoek samenkomen. Samen met overheden, bedrijven, instellingen, netwerkorganisaties en gebruikers onderzoekt de KIEN innovatieve oplossingen voor maatschappelijke thema’s waarmee e-installateurs aan de slag kunnen. Meer informatie kun je vinden op de website van KIEN, www.stichtingkien.nl of volg KIEN op Twitter @stichtingkien.