Persbericht

Thales bouwt Cyber Range voor Defensie

Soesterberg, 3 mei 2016 – Het Defensie Cyber Commando (DCC) en Thales hebben vandaag een contract gesloten voor het opzetten van een geavanceerde Cyber training en testfaciliteit. Ook wel een Cyber Range genoemd. Dit gebeurde in de Kazerne Dumoulin in Soesterberg. Met de Cyber Range haalt Defensie een aantal belangrijke cybercapaciteiten in huis. Onder andere ten behoeve van de opleiding en training van het eigen personeel. 

Defensie werkt al lang samen met Thales op het gebied van cybersecurity. Zo beveiligt Thales voor Defensie de NATO communicatieverbindingen en is er recent in samenwerking met Defensie en TNO gestart met een studie op het gebied van Cyber Situational Awareness. Hier wordt bestudeerd hoe bestaande SEWACO systemen ook in de toekomst nog veilig ingezet kunnen blijven worden. Met de Cyber Range wordt een belangrijke stap gezet in de uitbreiding van deze samenwerking.

In de Cyber Range kunnen zowel cyberaanvallen, -incidenten als beschermings- en verdedigingsmechanismen op verschillende wapensystemen, IT-omgevingen of satellietverbindingen worden gesimuleerd en kunnen offensieve cyber tactieken worden getest. Als onderdeel van de overeenkomst levert Thales tevens de support voor de komende drie jaar.

In de Cyber Range kan Defensie in een veilige onderzoek- en testomgeving realistische cyber-specifieke configuraties en situaties bouwen en testen en daarmee de opbouw van haar capaciteit bevorderen. Het koppelen van de Cyber Range behoort eveneens tot de mogelijkheden. Hetgeen kansen biedt voor samenwerking: binnen Defensie met labs van andere eenheden, maar ook nationaal met andere ministeries en kennisinstituten. En internationaal in het kader van grootschalige cyberoefeningen. De geavanceerde virtuele omgeving is niet alleen makkelijk schaalbaar, maar kan op ieder moment van een oefening of training worden bevroren. Hierdoor kunnen scenario’s eenvoudig worden teruggekeken, geïnspecteerd, geëvalueerd en/of geanalyseerd.

Het DCC is onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht en belast met het uitvoeren van cyberoperaties ter ondersteuning van militaire operaties. Eén van de onderdelen van het DCC is het Defensie Cyber Expertise Centrum (DCEC), dat de specifieke kennis en het innovatieve vermogen van Defensie in het cyberdomein moet versterken. Brigade-generaal en Commandant DCC Hans Folmer: “Het CyberLab is een belangrijke stap voor het Defensie Cyber Commando. Het is een faciliteit waarin alle vormen van cyber operaties kunnen worden gesimuleerd, essentieel voor het trainen van personeel en testen van systemen.”

Om de betrouwbaarheid en veiligheid van haar sensor-, wapen- en commandovoeringsystemen, informatiesystemen, netwerken en digitale infrastructuur continue te verbeteren moet Defensie niet alleen snel en effectief kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen, maar zich ook nieuwe technieken in een vroeg stadium eigen zien te maken. Met het CyberLab van Thales kunnen zowel kleinschalige als grootschalige trainingen en oefeningen plaatsvinden. Naast de schaalbaarheid is ook de gebruiksvriendelijkheid van het systeem een grote pré. Bovendien kunnen diverse systemen eraan worden gekoppeld, zoals ICS/SCADA, mobiele applicaties enzovoorts.

Dr.Ir. René van Buuren (Director Cybersecurity Thales): ‘’De primaire taak van Defensie is het beschermen van onze veiligheid, onze manschappen moeten te allen tijde kunnen vertrouwen op de systemen en materialen om dit te kunnen. Tenslotte heb je niks aan een radioverbinding die afgeluisterd wordt en daarmee je positie verraadt. Deze cyber range stelt Defensie in staat om naast de training van haar mensen om grip te krijgen op de complexiteit van de beveiliging van haar systemen. In navolging van zaken als het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en het Waterloopkundig Laboratorium waar modellen worden getest in geavanceerde testfaciliteiten is dit ook de volgende, benodigde stap in het IT domein. Defensie loopt hierin voorop.’’

Soesterberg, 02 mei 2016 Vandaag is op de DuMoulin Kazerne het contract ondertekent tussen het ministerie van Defensie en Thales om een Cyber security lab te maken. Voor het ministerie van defensie tekende de Brigade-generaal Hans Folmer en voor Thales Rene van Buuren.

Brigade-generaal en Commandant DCC Hans Folmer

"Het CyberLab is een belangrijke stap voor het Defensie Cyber Commando. Het is een faciliteit waarin alle vormen van cyber operaties kunnen worden gesimuleerd, essentieel voor het trainen van personeel en testen van systemen."