De wereld wordt diverser en de nieuwe generatie omarmt dit, zo blijkt uit het derde Generatie Alpha-rapport van Hotwire. Generatie Alpha – geboren na 2010 – is tevens mondiger. Wat vindt deze nieuwe generatie van maatschappelijke vraagstukken? Een heleboel, zo blijkt. En dat zal invloed hebben op de manier waarop merken met consumenten communiceren.

Generatie Alpha is mondig!

Een echt meningencircus

De afgelopen decennia is onze samenleving gemêleerder dan ooit geworden. Niet alleen cultureel gesproken – ook meningen, normen en waarden zijn meer divers. Dit is deels te verklaren door het feit dat Generatie Alpha opgroeit in een radicaal andere wereld dan hun ouders en grootouders. Het is een volledig digitale wereld, waar alles verbonden en toegankelijk is. In deze verbonden wereld komt Generatie Alpha makkelijker dan ooit in contact met andere groepen in de samenleving.

Het onderzoek van Hotwire toont aan dat Generatie Alpha een sterke mening heeft over maatschappelijke vraagstukken. Over het milieu, over veiligheid, over rechtvaardigheid, maar vooral over eerlijkheid en gelijkheid. Vergeleken met hun millennial ouders vindt Generatie Alpha het nog belangrijker dat iedereen dezelfde kansen krijgt en gelijk gewaardeerd wordt.

Het is opvallend dat Generatie Alpha op zo’n jonge leeftijd al zo sterk geopinieerd is. Normaliter versterken meningen over sociale vraagstukken zich in de loop der tijd. Als we aannemen dat dit ook geldt voor Generatie Alpha, dan wordt over een paar jaar dus de meest geopinieerde generatie ooit volwassen.

De impact van diversiteit op merk en marketing

Wat moet je hier nu mee als bedrijf? Kijk ten eerste kritisch naar je positionering en merkcommunicatie. Omarm diversiteit. Dit is iets anders dan meer variëteit! Segmenteer vooral niet op basis van etniciteit of gender. Terwijl onder baby boomers en millennials bepaalde normen en waarden bijvoorbeeld nog duidelijk te groeperen zijn op basis van gender, verschillen de normen en waarden van Generatie Alpha veel minder tussen bevolkingsgroepen. En Generatie Alpha vindt gelijke kansen juist belangrijk, dus verschillende opties voor verschillende demografische groepen kunnen je merk zelfs schaden.

Wat dan wel? Geef je merk een écht karakter. Kijk naar de normen en waarden die jouw doelgroep belangrijk vindt en zet daar op in. Die waarden kunnen geen wassen neus zijn. Bereid je daarom ook voor op discussie: als Generatie Alpha vindt dat je het niet goed doet, dan zullen ze het laten weten. Aan de andere kant kan de discussie ook uit de hoek van de oudere generaties komen. Zij zullen het weer niet eens zijn met de communicatiestrategieën die je inzet om Generatie Alpha aan te spreken.

Gebruik de goede kanalen en maak ze eigen. Als je weet dat je doelgroep zoekt via Alexa, dan kun je je communicatie persoonlijker maken door van AWS Brand Voice gebruik te maken. Je geeft hiermee je merk letterlijk een eigen stem. Vergis je niet, voice is belangrijk. Generatie Z was de eerste generatie die opgroeide met smartphones. Dit kun je voor Generatie Alpha vervangen door voice assistants. Nog meer dan ooit tevoren moet je goed inschatten wanneer micro-momenten zich voordoen, wanneer je als merk beschikbaar moet zijn om via ieder kanaal aan de behoefte van de consument te voldoen.

Kortom: door flexibele communicatiestrategieën op te zetten die zijn doordrongen van de juiste merkwaarden zorg jij dat je klaar bent voor Generatie Alpha.