Project omschrijving

Overzicht

Winvision, marktleider in ict-oplossingen voor zorg en onderwijs in Nederland, ontwikkelde in 2014 WinCare, een nieuw integraal systeem voor de jeugdhulp. Zo grondig en zorgvuldig als Winvision het systeem opbouwde en vermarkte, zo nauwgezet werd de PR rondom de introductie en landelijke uitrol ingezet. Nu, drie jaar later, is WinCare een groot succes met een groot en groeiend marktaandeel in de Nederlandse jeugdhulp van rond de 15 procent.

Resultaat

0+
publicaties en social shares
0+
concrete leads
0+
aangesloten jeugdhulporganisaties

De uitdaging

In 2015 werd de jeugdhulp in Nederland volledig op zijn kop gezet. Gemeenten werden verantwoordelijk voor inzet en financiering van jeugdhulp in plaats van de landelijke overheid (transitie). Tegelijkertijd veranderde de zorg inhoudelijk. Cliënten en hun naasten kregen de regie en de focus van de hulp kwam meer op preventie en vroege interventie te liggen (transformatie).

Deze transitie en transformatie stelden jeugdhulporganisaties voor een grote uitdaging. Hun manier van werken, registreren en samenwerken moest veranderen en hun bestaande ict-systemen waren daar niet klaar voor. Al ruim voor 2015 startte Winvision met de ontwikkeling van WinCare, een nieuw systeem om zorg in samenhang en dicht bij het gezin te organiseren en cliënten de regie over de eigen hulp te geven. Winvision werkte daarvoor nauw samen met zeven jeugdhulpinstellingen. Een daarvan, Parlan, werd launching partner. Deze grote jeugdhulpinstelling nam WinCare in 2015 als eerste in Nederland in gebruik.

De grote uitdaging was om jeugdhulporganisaties, die van nature geen voorlopers in technologie zijn, in beweging te krijgen voor een nieuw en innovatief ict-platform. Bovendien stelden de meeste organisaties zich nogal afwachtend op ten opzichte van de aanstaande transformatie en transitie. Veel organisaties ondernamen in 2014 nog geen actie.

Wat we deden

De PR en communicatie rondom de introductie van WinCare zijn door Yellow Communications in nauw overleg met Winvision zorgvuldig en inhoudelijk opgebouwd. Vanaf het begin van 2014 is via diverse platforms en media gepubliceerd over de aanstaande transitie en transformatie en de uitdagingen die jeugdhulpinstellingen daarmee voor hun kiezen kregen. Met daaraan gekoppeld de lancering van WinCare. In alle overige uitingen – nieuwsbrief, persberichtgeving, blogs – van Winvision werd waar mogelijk en logisch de lancering van WinCare meegenomen. Toen Winvision bijvoorbeeld in 2014 de Microsoft Health Partner Award 2014 won, was er in de berichtgeving daarover ruim aandacht voor WinCare. De PR rond Winvision, als marktleider in zorg-ict, werd nadrukkelijk gekoppeld aan de in eigen beheer ontwikkelde oplossing voor jeugdhulp. Bovendien gaf de nauwe betrokkenheid van Microsoft bij de ontwikkeling, extra gewicht en geloofwaardigheid in de publicaties over WinCare.

Sinds 31 maart 2014, toen launching partner Parlan als eerste Nederlandse jeugdhulporganisatie voor WinCare koos, zijn we veel samen met Parlan opgetrokken voor de PR en communicatie. Er is veel publiciteit gegenereerd over de uitdagingen waar jeugdhulporganisaties voor staan vanaf 2015 en hoe Parlan dat met WinCare heeft opgelost. Er waren persberichten, interviews met bestuurders en een reportage over een ‘WinCare-dag’ uit het leven van een jeugdhulpmedewerker. Zo werd Parlan ambassadeur en praktijkvoorbeeld voor WinCare. In 2015 bleek dat nog steeds veel jeugdhulporganisaties een afwachtende houding aannamen wat betreft strategische en technologische beslissingen. De publicaties in met name zorgmedia werden daarop opgevoerd.